Jag är arbetskompis med Ulrika sedan 2005, har kontakt med henne ett antal gånger om året, kan väl påstå att jag känner henne.

Ulrika sätt att arbeta: påläst, stort kunnande, ser på problemlösningen både från en praktisk och en teoretisk synvinkel, högt i tak, att besluten följer regler och föreskrifter, glimten i ögat.

Här är ett axplock vad Ulrika har hjälp mig/oss med: Riskanalyser EX – ATEX, riskanalyser på ej klassat område, klassningsplaner, föredragshållare, utbildare, bollplank, lagar, paragrafer och föreskrifter, som styr vår verksamhet.