Riskbedömning

UNATEX utför riskbedömningar enligt ATEX- och maskindirektiven.
Lagen om brandfarlig och explosiv vara, LBE, ställer dessutom krav på riskutredning. Även detta kan jag hjälpa till med.

Klassningsplaner

Hanterar du brandfarlig vara ställs krav på att utföra en riskbedömning, behöver du hjälp?

Explosionsskydds dokument

Efter utförd klassningsbedömning kontrolleras vilka tändkällor som finns i och i närheten av det klassade området, denna bedömning görs i ett explosionsskyddsdokument.

Utbildning

UNATEX utbildar företag och föreläser om explosiva och brandfarliga varor.

Föreståndare brandfarlig vara

Är du föreståndare för brandfarlig vara kan det ibland finnas behov av stöd i rollen.
Jag hjälper dig!

Riskbedömning

UNATEX utför riskbedömningar enligt ATEX- och maskindirektiven.

UNATEX utför riskbedömningar enligt ATEX- och maskindirektiven.
Lagen om brandfarlig och explosiv vara, LBE, ställer dessutom krav på riskutredning. Även detta kan jag hjälpa till med.

Riskbedömning av UNatex

Klassningsplaner

Hanterar du brandfarlig vara eller brännbart damm ställs krav på att utföra en klassningsbedömning.

Hanterar du brandfarlig vara ställs krav på att utföra en riskbedömning. I riskbedömningen ingår en klassningsbedömning. Klassningen utgår ifrån var en explosiv atmosfär kan uppstå och hur ofta. Allt detta dokumenteras i en klassningsplan. Klassningsbedömningen dokumenteras gärna på en klassningsritning. Beskrivning och motivering beskrivs lättast i en texthandling.

Brännbart damm
Hanterar du brännbart damm ställs krav på att utföra en riskbedömning. Nästan allt damm/pulver kan betraktas som brännbart. Klassningsbedömningen dokumenteras på klassningsritning. Beskrivning och motivering görs lättast i en texthandling.

UNatex utför klassningsplaner

Explosionsskydds dokument

Behöver du hjälp med explosionsskyddsdokument? Kontakta mig!

Efter utförd klassningsbedömning kontrolleras vilka tändkällor som finns i och i närheten av zonklassade områden. Riskbedömningen dokumenteras i ett explosionsskyddsdokument.

Skylten ska finnas där explosiv atmosfär kan förekomma, både gällande brandfarliga varor och brännbart damm.

  

UNatex sammanställer explosionsdokument

Utbildning

Jag både föreläser och utbildar i ämnet. Kontakta mig om ni vill lära er mer!

UNATEX anpassar utbildningen till ert företag och nivå beroende av vem som deltar. En utbildning ser olika ut beroende vilka arbetsuppgifter personalen har. Det är dessutom viktigt att anpassa utbildningen till just ert företag så att personalen känner igen sig.

UNatex utbildar

Föreståndare brandfarlig vara

Är du föreståndare brandfarlig vara kan det ibland finnas behov av stöd i rollen.

Hanterar du mängder brandfarlig vara över de angivna i MSBFS 2013:3 kan du behöva söka tillstånd från kommunens Räddningstjänst. UNATEX hjälper dig med ansökningshandlingar tillstånd brandfarlig vara enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE. Är hanteringen tillståndspliktig, ska det finnas en föreståndare som har ansvar för hanteringen av brandfarliga varor. Förutom explosionsskyddsdokumentet ska dessutom en riskutredning göras. Behöver du stöd i rollen, hjälper jag dig.

UNatex erbjuder sig som föreståndare brandfarliga varor

REFERENSER