Atexflickan - UNatex

Ulrika Nilsson, ägare och grundare av företaget. Jag arbetar främst med zonklassningar, riskbedömningar och utbildning gällande explosionsfarliga områden (ATEX) som konsultuppdrag i industrin. Detta har varit min profession i över 20 år och jag arbetar i hela Norden.
Utöver konsultjobbet är jag medlem i TK 31. Det är en standardiseringskommitté gällande utrustning i explosiv miljö. Jag är även med i den internationella arbetsgruppen för dammklassningsstandarden, IEC 60079-10-2.

MINA ERBJUDANDEN

Riskbedömning

UNATEX utför riskbedömningar enligt ATEX- och maskindirektiven.
Lagen om brandfarlig och explosiv vara, LBE, ställer dessutom krav på riskutredning. Även detta kan jag hjälpa till med.

Brandfarliga och explosiva varor

Hanterar du brandfarlig vara ställs krav på att utföra en riskbedömning, behöver du hjälp?

Explosionsskydds dokument

Efter utförd klassningsbedömning kontrolleras vilka tändkällor som finns i och i närheten av det klassade området. En bedömning görs i ett explosionsskyddsdokument.

Utbildning

UNATEX utbildar företag och föreläser om explosiva och brandfarliga varor.

Föreståndare brandfarlig vara

Är du föreståndare för brandfarlig vara kan det ibland finnas behov av stöd i rollen.
Jag hjälper dig!

REFERENSER